Privacy

Verklaring over de bescherming van persoonsgegevens
 
1 TOEPASSING


Elk bezoek aan en gebruik van deze website is onderworpen aan deze Privacyverklaring. De eventuele invoering van persoonsgegevens op de website houdt in dat de gebruiker inderdaad op de hoogte is van de Verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de inhoud ervan heeft aanvaard.
Deze Privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om het te raadplegen bij elk bezoek aan de website.
 
2 BEHEERDER


De website is wettelijk eigendom van en wordt beheerd door Puppy SA, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0427.769.505. U kunt per e-mail contact opnemen met de verantwoordelijke via info@puppy.eu. In overeenstemming met de Privacywet moet Puppy worden beschouwd als "verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens".

3 VERWERKTE GEGEVENS


3.1 NIET-INTERACTIEF GEBRUIK


In het kader van een eenvoudig niet-interactief gebruik van deze website worden geen persoonsgegevens verwerkt in het kader van de Privacywet.

3.2 INTERACTIEF GEBRUIK


In het kader van het interactieve gebruik van de website, met inbegrip van het aanmaken van een profiel en het plaatsen van een bestelling van producten via de website, worden persoonlijke gegevens verwerkt die door de gebruiker tijdens de registratieprocedure zijn ingevoerd. Deze persoonsgegevens omvatten, afhankelijk van de functie die de gebruiker op de website gebruikt:

 • De voor- en achternaam van de gebruiker.
 • Zijn adres.
 • Zijn e-mailadres.
 • Telefoongegevens (vast of mobiel).
 • Geboortedatum.

Door interactief gebruik te maken van de website, geeft de gebruiker uitdrukkelijk zijn toestemming voor de verwerking van de door hem ingevoerde persoonsgegevens.

 

3.3 "COOKIES"


“Cookies” worden gebruikt voor zowel niet-interactief als interactief gebruik van deze website. Deze "cookies" registreren over het algemeen gegevens over het surfgedrag van de gebruiker op de website (geraadpleegde pagina's, datum en tijdstip van raadpleging, gebruikte zoekcriteria, enz.) Deze gegevens stellen de website in staat om de bezoeker bij volgende bezoeken te identificeren en de juiste inhoud voor te stellen. U kunt het gebruik van "cookies" weigeren door de desbetreffende instellingen in het configuratiemenu van uw browser aan te passen.

4 DOEL VAN DE VERWERKING
De webbeheerder verwerkt de persoonlijke gegevens die hij via deze website ontvangt en de account voor de volgende doeleinden:

 • Communicatie met de gebruiker.
 • Het beheer van het gebruikersprofiel.
 • De verwerking van bestellingen.
 • De organisatie van de dienst na verkoop.
 • Eenvoudige toegang tot de website (via zogenaamde "cookies").
 • Communicatie voor direct marketing doeleinden (zoals een nieuwsbrief).
 • Aan te vullen met eventueel andere doeleinden.

 

5 ONTVANGERS OF ONTVANGERSCATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS


De verwerkte persoonsgegevens kunnen, afhankelijk van het doel van de verwerking en de noodzaak van een dergelijke verwerking, aan de volgende ontvangers worden meegedeeld;

 • De gebruiker zelf;
 • De beheerder van de site;
 • In het geval dat u een betaling doet op www.puppy.eu via een financiële instelling en betaaldienstverlener die wij gebruiken;
 • In het geval dat u een aankoop doet op de site en alleen voor de verzending van goederen gekocht van de verzender via een transportdienstverlener die wij gebruiken.

Bovengenoemde ontvangers zullen de ontvangen persoonlijke gegevens alleen verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 

6 RECHT OP TOEGANG, RECHTZETTING EN VERZET


De gebruiker heeft het recht om op de hoogte te worden gesteld van de volgende informatie:

 • Het al dan niet bestaan van enige verwerking van zijn persoonsgegevens.
 • Het concrete doel van deze gegevensverwerking.
 • De gegevens waarop deze gegevensverwerking betrekking heeft.
 • De ontvangers aan wie de gegevens worden toegezonden.

Op verzoek van de gebruiker kunnen de verwerkte gegevens ook in verstaanbare vorm aan de gebruiker worden meegedeeld, evenals alle beschikbare informatie over de herkomst van deze gegevens.
De gebruiker heeft ook het recht om alle hem betreffende persoonsgegevens kosteloos te corrigeren.
In de omstandigheden bepaald in art. 12, §1 van de wet op de bescherming van de privacy, heeft de gebruiker het recht zich te verzetten tegen de voortzetting van de behandeling van zijn persoonlijke gegevens. Als het verzet betrekking heeft op persoonsgegevens die worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, heeft de gebruiker het recht om zich kosteloos en zonder opgave van reden te verzetten.
Om één of meer van de in dit artikel vermelde rechten uit te oefenen, moet de gebruiker een gedateerd en ondertekend verzoek aan de beheerder sturen. De informatie zal onmiddellijk aan de gebruiker worden meegedeeld, in ieder geval uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek.